Максатлар һәм бурычлар

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе (алга таба - Инспекция) Татарстан Республикасы территориясендә законда билгеләнгән тәртиптә төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы булып тора. Инспекциянең бурычлары төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашырганда төзүче, техник заказчы, шулай ук төзүче яисә техник заказчы белән төзелгән шартнамә нигезендә төзелешне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан җибәрелгән шәһәр төзү эшчәнлеге турындагы законнарда билгеләнгән таләпләрнең, шул исәптәп техник регламентлардагы һәм проект документациясендәге таләпләрнең бозылу очракларын кисәтүдән, ачыклаудан һәм чикләүдән гыйбарәт.

Соңгы яңарту: 6 февраль 2018, 8:36

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования