Автомобиль юллары һәм транспорт корылмаларын төзү һәм реконструкцияләүне күзәтчелек итү буенча территориаль орган

назад

Автомобиль юлларын һәм юл буе төзелешен күзәтчелек итү буенча территориаль органның төп бурычы: төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтү, ачыклау һәм бетерү

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра. Территориаль орган Татарстан Республикасында һәм Казан шәһәрендә автомобиль юлларын һәм юл инфраструктурасы объектларын төзегәндә һәм үзгәртеп корганда дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра. 

Степанов Артём Юрий улы
Автомобиль юллары һәм транспорт корылмаларын төзү һәм реконструкцияләүне күзәтчелек итү буенча территориаль орган
Степанов Артём Юрий улы
Җитәкче
Телефон:
8 (843) 518-81-60
Email:
Илалов Марат Ирек улы
Консультация бирүче
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Николаев Андрей Валерий улы
Консультация бирүче
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Макаров Алексей Алексей улы
Консультация бирүче
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Мөхәрләмова Лилия Равил кызы
Өлкән белгеч
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Кондратьев Денис Владимир улы
Өлкән белгеч
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Кутузов Алексей Юрьевич
Телефон:
8 (843) 518-13-39
Email:
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International