Максатлар һәм бурычлар

 

Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе (алга таба – Инспекция) Татарстан Республикасы территориясендә законнарда билгеләнгән тәртиптә региональ дәүләт төзелешен күзәтүне гамәлгә ашыруга вәкаләтле Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органы булып тора.

Инспекциянең бурычы дәүләт төзелеш күзәтчелегенең предметы кысаларында региональ дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашырганда капиталь төзелеш объектларын төзегәндә һәм реконструкцияләгәндә хокук бозуларны кисәтү, ачыклау һәм булдырмаудан гыйбарәт.

Соңгы яңарту: 2022 елның 5 мае, 11:51

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International