Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көнбатыш территориаль орган

назад

Капиталь төзелеш объектларын төзүне, үзгәртеп коруны күзәтү буенча Көнбатыш территориаль органның  төп бурычы төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтүдән, ачыклаудан һәм бетерүдән гыйбарәт.

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеген түбәндәге территорияләрдә гамәлгә ашыра: Яшел Үзән ш., Яшел Үзән, Югары Ослан, Кайбыч, Кама Тамагы, Апас, Тәтеш, Буа, Чүпрәле районнары.

Гайнетдинов Илсур Юныс улы
Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көнбатыш территориаль орган
Гайнетдинов Илсур Юныс улы
Җитәкче
Телефон:
8 (84371) 4-70-95
Email:
Филиппов Вячеслав Анатолий улы
Урынбасар
Телефон:
8 (84371) 4-70-95
Email:
Урынбасар
Давыдова Елена Геннадий кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (84371) 5-34-33
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Жирков Владимир Виктор улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (84371) 5-34-33
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Хәертдинова Резедә Ирек кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (84371) 5-34-33
Email:
Тәмамланган төзелеш объектларын кабул итү тәртибен күзәтү буенча 3 бүлек
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International