Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көньяк-Көнчыгыш территориаль орган

назад

Көньяк-Көнчыгыш территориаль органның  төп бурычы төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтүдән, ачыклаудан һәм бетерүдән гыйбарәт.

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеген түбәндәге территорияләрдә гамәлгә ашыра: Әлмәт ш., Әлмәт районы, Азнакай ш., Азнакай районы, Лениногорск ш., Лениногорск районы, Чирмешән районы, Бөгелмә ш., Бөгелмә районы, Баулы ш., Баулы районы, Сарман, Мөслим, Ютазы районнары.

Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көньяк-Көнчыгыш территориаль орган
Телефон:
8 (8553) 33-80-85
Email:
Шәйхетдинов Фәрит Әхтәм улы
Җитәкче урынбасары
Телефон:
8 (8553) 33-80-85
Email:
Урынбасар
Фәттахов Радик Хәмит улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8553) 33-80-85
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Шәмсиев Хәлил Миңнемөхәммәт улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8553) 33-80-85
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Синчугова Ольга Николай кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8553) 33-80-82
Email:
Тәмамланган төзелеш объектларын кабул итү тәртибен күзәтү буенча 3 бүлек
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International