Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көнчыгыш территориаль орган

назад

Көнчыгыш территориаль органның төп бурычы төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтүдән, ачыклаудан һәм бетерүдән гыйбарәт.

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеген түбәндәге территорияләрдә гамәлгә ашыра: Алабуга, Түбән Кама, Зәй районнары.

Цыганцов Сергей Александр улы
Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Көнчыгыш территориаль орган
Цыганцов Сергей Александр улы
Җитәкче
Телефон:
8 (8555) 30-13-19
Email:
Леонович Ярослав Евгений улы
Урынбасар
Телефон:
8 (8555) 30-13-19
Email:
Урынбасар
Лутфуллина Клара Зуфер кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8555) 30-13-19
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Романов Николай Александр улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8555) 30-13-19
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8555) 30-13-19
Email:
Тәмамланган төзелеш объектларын кабул итү тәртибен күзәтү буенча 3 бүлек
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International