Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Төньяк-Көнчыгыш территориаль орган

назад

Төньяк-Көнчыгыш территориаль органның төп бурычы төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтүдән, ачыклаудан һәм бетерүдән гыйбарәт.

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеген түбәндәге территорияләрдә гамәлгә ашыра: Чаллы ш., Тукай районы, Әгерҗе районы, Минзәлә районы, Актаныш районы, Менделеевск районы, Мамадыш районы.

Фәрхетдинов Зәйтун Халәф улы
Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Төньяк-Көнчыгыш территориаль орган
Фәрхетдинов Зәйтун Халәф улы
Җитәкче
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Болкисев Антон Виктор улы
Җитәкче урынбасары
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Урынбасар
Закирова Ольга Александр кызы
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Урынбасар
Әюпов Нариман Мөбәрәкшоевич
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Мирсәев Юлдаш Айрат улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Кузнецов Александр Сергей улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 3 нче бүлек
Ульянова Рәйхана Камел кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 4 нче бүлек
Шәмсиева Рәшидә Габделәхәт кызы (д/о)
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 5 нче бүлек
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International