Казан шәһәре буенча капиталь төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләүне күзәтчелек итү буенча территориаль орган

Капиталь төзелеш объектларын төзүне, үзгәртеп коруны күзәтчелек итү буенча региональ органның төп бурычы: төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтү, ачыклау һәм бетерү

Региональ орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра. Казан шәһәре территориясендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Нигмәтуллин Эдуард Валерий улы
Казан шәһәре буенча капиталь төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләүне күзәтчелек итү буенча территориаль орган
Нигмәтуллин Эдуард Валерий улы
Җитәкче
Телефон:
8 (843) 518-83-44
Email:
Мильгунов Денис Анатолий улы
Җитәкче урынбасары
Телефон:
8 (843) 518-35-75
Email:
Урынбасар
Александров Глеб Владислав улы
Җитәкче урынбасары
Телефон:
8 (843) 518-71-90
Email:
Урынбасар
Кәримуллин Фәнис Фәрит улы
Бүлек мөдире
Телефон:
8 (843) 518-22-71
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Рәхимов Әнәс Шакирҗан улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (843) 518-35-28
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Минсафин Рөстәм Рәхимҗан улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (843) 518-22-71
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 3 нче бүлек
Хәлимов Илдар Илдус улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8 (843) 518-35-92
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 4 нче бүлек
Шәймәрданов Аяз Илнур улы
Бүлек башлыгы
Телефон:
8 (843) 518-35-92
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 5 нче бүлек
Закирова Альбина Рәдиф кызы
Телефон:
8 (843) 518-92-81
Email:
Тәмамланган төзелеш объектларын кабул итү тәртибен күзәтү буенча 6 бүлек
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International