Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Төньяк-Көнчыгыш территориаль орган

назад

Төньяк-Көнчыгыш территориаль органның төп бурычы төзүче, заказчы, заказчы белән ике арада төзелгән шартнамә нигезендә төзүне башкаручы зат тарафыннан капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылган эшләрдә техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә карата җибәрелгән бозуларны кисәтүдән, ачыклаудан һәм бетерүдән гыйбарәт.

Территориаль орган гамәлдәге законнар нигезендә капиталь төзелеш объектларын төзегәндә, үзгәртеп корганда башкарылучы эшләрнең техник регламентларның, башка норматив-хокукый актларның һәм проект документларының таләпләренә туры килүен тикшерү рәвешендә дәүләт төзелеш күзәтчелеген гамәлгә ашыра.

Дәүләт төзелеш күзәтчелеген түбәндәге территорияләрдә гамәлгә ашыра: Чаллы ш., Тукай районы, Әгерҗе районы, Минзәлә районы, Актаныш районы, Менделеевск районы, Мамадыш районы.

Фәрхетдинов Зәйтун Халәф улы
Капиталь төзелеш объектларының төзелешен, үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча Төньяк-Көнчыгыш территориаль орган
Фәрхетдинов Зәйтун Халәф улы
Җитәкче
Телефон:
(8552) 52-74-52
Email:
Совков Сергей Анатолий улы
Урынбасар
Телефон:
88552 527452
Email:
Урынбасар
Закирова Ольга Александр кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 1 нче бүлек
Алексеева Елена Владимир кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 2 нче бүлек
Кузнецов Александр Сергей улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(8552)52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 3 нче бүлек
Ульянова Рәйхана Камел кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 4 нче бүлек
Болкисев Антон Виктор улы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(8552) 52-74-52
Email:
Капиталь төзелеш объектларның төзелешен һәм үзгәртеп корылышын күзәтчелек итү буенча 5 нче бүлек
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования